HET STIEFPLAN

Het stiefouderschapsplan, kortweg stiefplan, ligt in het verlengde van het in 2009 verplicht gestelde ouderschapsplan. Het opstellen van dit plan is een praktische manier om te investeren in jullie toekomst samen. Op een heldere, gestructureerde wijze nemen jullie onder begeleiding jullie gezin onder de loep. Aan de hand van vragen maken jullie samen in 10 stappen afspraken die de basis vormen voor jullie nieuwe gezin. Alle thema’s waarvan bekend is dat ze bij samengestelde gezinnen spelen komen aan bod. Ik begeleid het proces, zodat ook moeilijke dingen bespreekbaar worden en jullie tot afspraken komen waar jullie allebei achter staan.

Het gaat onder andere over de volgende vragen:

  • Wat houdt de rol van de stiefouder in?
  • Welke opvoedstijl hanteren jullie?
  • Hoe verloopt het contact met de andere ouder(s)?
  • Hoe worden vakanties, verjaardagen en feestdagen geregeld?
  • Hoe maak je als partners tijd voor elkaar?

Idealiter gebruiken jullie het stiefplan om een goede start te maken met jullie nieuwe gezin. Maar ook als jullie al een tijdje onderweg zijn, en misschien in alle valkuilen getrapt zijn, biedt dit instrument uitkomt. Het geeft houvast: jullie krijgen inzicht in de sterke kanten van jullie gezin en bepalen op welke manier jullie moeilijkheden gaan aanpakken. Zodat jullie weer vertrouwen krijgen in de toekomst.

Het standaardpakket bestaat uit een kennismakingsgesprek, 5 coaching gesprekken van 90 minuten, het boek ‘Hoe maak ik een succes van mijn nieuwe gezin’ en een map met jullie persoonlijke stiefplan op maat. Als blijkt dat het nodig is dat we bij bepaalde dingen uitvoeriger stilstaan, is dat uiteraard mogelijk. Ook kunnen (individuele) gesprekken met de kinderen gevoerd worden.

HOE WERKT HET?

We starten met een kennismakingsgesprek. Ik hoor graag hoe jullie gezin eruit ziet en wat jullie huidige situatie is. Als jullie al samenwonen, en dus ervaren hebben wat het betekent een ‘fusiegezin’ te hebben, vertellen jullie me waar jullie vooral behoefte aan hebben. Daarna zal ik mijn manier van werken toelichten.

Als het klikt en jullie besluiten verder te gaan, spreken we elkaar minimaal 5 keer, ongeveer een keer per maand. Bij elke keer hoort een beetje huiswerk: een paar hoofdstukken uit het boek en een aantal opdrachten. Omdat er steeds een maand tussen de gesprekken zit, hebben jullie voldoende tijd om stil te staan bij lastige situaties. Wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat de ‘weekendkinderen’ komen? Wat maakt dat de sfeer altijd omslaat bij het avondeten? Ook kunnen jullie tussendoor gaan oefenen het geleerde in praktijk te brengen. Samen energie steken in jullie toekomst en leren met mildheid naar jullie proces te kijken, hoe klinkt dat?

De ervaring leert dat het heel zinvol is na afloop in een (half)jaarlijks evaluatiegesprek te kijken of de gemaakte afspraken in de praktijk goed werken of aangepast dienen te worden.

De gesprekken kunnen in mijn praktijk gevoerd worden, of bij jullie thuis.

Te gast in je stiefgezin?

Ook na een huwelijk van 20 jaar zijn er dingen die ik niet deel met mijn man. Alles waar een nagelknipper of een scheermesje bij komt kijken doe ik in mijn eigen tijd, met de badkamerdeur dicht. Maar veel verder gaat mijn privacybehoefte niet en ik ben niet van de schone schijn.

DON’T CALL IT A PLAN. CALL IT A DREAM