EEN NIEUWE START

Het vormen van een nieuw, samengesteld gezin is in niets te vergelijken met de start van een kerngezin. Behalve dat er, hopelijk, twee heel verliefde mensen zijn die hun toekomst met elkaar willen delen. Maar bij het samengestelde gezin horen ook een paar niet-verliefde mensen: jouw kinderen, of die van je partner, of van jullie allebei. En jullie ex-partners hebben, ongeacht de omgangsregeling, ook veel invloed. In tegenstelling tot een stel dat samen hun eerste kind krijgt, ontdekken jullie niet tegelijkertijd wat het ouderschap inhoudt en welke opvoedingsstijl bij jullie past. Als gezin hebben jullie geen gezamenlijke geschiedenis, met eigen grapjes, verhalen en rituelen. Kinderen en stiefouders houden niet automatisch van elkaar.

Iedereen die een nieuwe start maakt in een samengesteld gezin komt problemen tegen. Heel vaak gaat het mis; maar liefst 60 % van de nieuwe gezinnen redt het niet. Dit heeft vaak te maken met verkeerde verwachtingen: een samengesteld gezin wordt nooit een kerngezin. Wie daarop hoopt, wordt teleurgesteld. Maar jullie kunnen op een andere manier een heel fijn gezin worden! Een samengesteld gezin heeft zijn eigen dynamiek en eigen kenmerken. Wie die kent, leert de valkuilen ontwijken. Jullie kunnen nieuwe rituelen verzinnen, regels afspreken waar iedereen zich in kan vinden en de tijd nemen om samen herinneringen te maken en een echte eenheid te worden.

Family Focus kan daarbij helpen. Je kunt onder begeleiding, samen met je partner, een stiefplan opstellen, dat jullie inzicht geeft in de sterkte kanten van jullie gezin, en handvatten om de knelpunten aan te pakken. Werken met een Stiefplan is geen must, we bespreken samen wat voor jullie het beste is. Maar ook zonder partner kun je hier als stiefouder terecht, voor individuele coaching, of om deel te nemen aan de stiefgroep. Met een beetje extra ondersteuning sta je steviger in je schoenen en ziet de toekomst er ineens een stuk zonniger uit!