PROFESSIONALS

Voor professionals in het onderwijs verzorgt Family Focus lezingen, trainingen en workshops

Mogelijke thema’s:

  • ACT: Wat is het en hoe kan het mijn leerlingen helpen?
  • Praten met pubers
  • Hoe motiveer ik mijn leerlingen?
  • Onderpresteren: wat is het en hoe ga ik er mee om?
  • Jongeren en rouw
  • Echtscheiding en samengestelde gezinnen
  • Een andere kijk op pesten: No Blame

Neem contact op voor de mogelijkheden.