MISSIE EN VISIE

Als contextueel therapeut ben ik er van overtuigd dat we als mens groeien door gezonde relaties, dus door in verbinding te staan met anderen. Wie zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelt door degenen van wie hij houdt, is sterk en kan met tegenslag omgaan. Mijn begeleiding is er dan ook altijd op gericht de verbinding te zoeken of te herstellen. Dat begint met een manier van kijken naar mensen en gedrag die altijd het positieve benadrukt. Wat als negatief gedrag ervaren wordt, kan voortkomen uit een positieve motivatie, en kan zelfs een uiting van loyaliteit zijn. Dat is niet altijd duidelijk, ook niet voor degene die het negatieve gedrag vertoont. Dat zichtbaar maken, zodat iemand met een positieve bril naar anderen en zichzelf gaat kijken, maakt verandering mogelijk.

Ook als iemand zijn probleem ziet als volledig losstaand van zijn relaties, helpt het om te investeren in zijn netwerk (zijn ‘context’). Door te werken met zijn context, help ik een cliënt zichzelf te helpen, als het kan met behulp van familie en vrienden. Niet elk probleem kan opgelost worden, maar vaak zijn er wel manieren om er anders mee om te gaan, zodat het lichter voelt. Daarin kunnen naasten een grote rol spelen.