Aanpak

Coaching of therapie bij Family Focus is persoonlijk en praktisch. In het intakegesprek bespreken we welk probleem je ervaart en wat je graag veranderd zou zien. Op basis daarvan stellen we de doelen voor de behandeling vast. Afhankelijk van de hulpvraag sta ik korter of langer stil bij wat er in het verleden gebeurd is en wat dat voor jou of je kind betekend heeft. Daarna richten we ons op de toekomst. Gedurende de behandeling toetsen we de vorderingen regelmatig aan de behandeldoelen. Ieder traject is maatwerk. We bekijken samen wat er nodig is en welke aanpak het beste bij jou of jullie past.

Ik werk oplossingsgericht en maak gebruik van methodieken uit de contextuele therapie, ACT en geweldloze communicatie.

Bij jongeren onder de 16 voer ik het intakegesprek met jou (jullie) en je kind samen. Is je zoon of dochter 16 of ouder, dan ben je er als ouder in principe niet bij, tenzij je kind dat prettiger vindt. Om te zorgen dat je na afloop van het traject op een positieve manier met je zoon of dochter verder kunt, kun je als ouder(s) voor een aantal gesprekken uitgenodigd worden.

Twee dingen staan in ieder traject met jongeren centraal: zelfsturing en communicatie. Een puber die zijn eigen kwaliteiten kent, kan leren hoe hij ze kan inzetten om zijn doelen te bereiken. Hij komt daardoor in beweging. Dit geldt voor iedereen die zich het slachtoffer voelt van zijn omstandigheden: van ongemotiveerde onderpresteerders op school tot verwarde tieners in een lastige gezinssituatie. Aandacht voor communicatie zorgt dat je puber niet alleen inzicht krijgt in wat hij voelt, vindt en nodig heeft, maar ook leert hoe hij dat op een goede manier kan uiten.

Voor meer informatie, kijk ook hier.